create your own web page

algemene voorwaarden

TECHNIEKLESSEN
• Aanmelden voor de technieklessen is mogelijk tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les via WhatsApp, Sms of e-mail.
• Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de les niet door en worden reeds aangemelde deelnemers uiterlijk 1 uur van te voren op de hoogte gebracht.
• Betaling van het lesgeld geschiedt bij losse lessen voor aanvang van de les contant (gepast). Bij het volgen van meerdere lessen per maand kan in overleg met de docent aan het einde van de maand worden betaald via bankoverschrijving.
• Video- en geluidsopnames uit de lessen zijn alleen bedoeld voor leerlingen van de desbetreffende les of cursus en mogen niet openbaar worden gemaakt (bijv. via facebook, youtube e.d.) of worden gedeeld met mensen die niet deelnemen aan de lessen.

CHOREOGRAFIE - MAANDELIJKSE LESSEN
• De lessen zijn ingericht om als serie te worden gevolgd. Na aanmelding en betaling van de eerste maand wordt voor jou een plaats gereserveerd voor het hele seizoen (september t/m juni)
• De maandelijkse prijs omvat de lessen, het gebruik van de studio op de vaste wekelijkse oefentijden en toegang tot het video- en audiomateriaal uit de lessen.

Verzuim/ziekte:
• Indien je (een deel van) een bepaald lesweekend niet aanwezig kunt zijn, blijft het volledige maandbedrag verschuldigd, ongeacht de reden van verzuim. Jouw plaats is immers al gereserveerd en kan niet door iemand anders worden opgevuld.
• Je kunt een gemist lesweekend compenseren d.m.v. technieklessen (1 techniekles per gemiste dag).
• Inhalen van gemist lesmateriaal kan aan de hand van het videomateriaal uit de les en tijdens de wekelijkse oefendag met groepsgenoten.
• Als de docent wegens omstandigheden een lesdatum moet wijzigen en je hierdoor niet aanwezig kunt zijn betaal je geen lesgeld, mits je binnen 2 weken na de aangekondigde wijziging je afwezigheid per e-mail bij de docent hebt gemeld. Je kunt dan niet meer compenseren d.m.v. technieklessen.

Tussentijds opzeggen:
• Tussentijds opzeggen kan op ieder moment, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Overige bepalingen:
• Het volledige maandbedrag dient voorafgaand aan ieder lesweekend te zijn ontvangen op rekeningnummer: NL50INGB0004930406 t.a.v. Tamar Porcelijn o.v.v. naam leerling + betreffende maand.
• Video- en geluidsopnames uit de lessen zijn alleen bedoeld voor deelnemers van de desbetreffende les of cursus en mogen niet openbaar worden gemaakt (bijv. via facebook, youtube e.d.) of worden gedeeld met mensen die niet deelnemen aan de lessen.

WORKSHOPS:
• Aanmelden voor de workshops geschiedt uitsluitend per e-mail
• Aanmelding is definitief na bevestiging van de docent en ontvangst van het volledige lesgeld per bankoverschrijving.
• Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de workshop niet door en worden reeds aangemelde deelnemers uiterlijk 1 week van te voren op de hoogte gebracht.
• Bij afzegging van deelnemer minder dan 1 week voor aanvang van de workshop is geen restitutie van het lesgeld mogelijk, ongeacht de reden van afzegging.
• Video- en geluidsopnames uit de lessen zijn alleen bedoeld voor deelnemers van de desbetreffende les of cursus en mogen niet openbaar worden gemaakt (bijv. via facebook, youtube e.d.) of worden gedeeld met mensen die niet deelnemen aan de lessen.

_______© Copyright 2017 Tamar Porcelijn_______